PSYCHOLOGIE PRAKTIJK
Levenskracht

Behandelingen 

De behandelingen binnen mijn praktijk zijn holistisch en mensgericht.  Ze zijn vaak een combinatie van onderstaande behandeltechnieken en, indien je ervoor openstaat, met een vleugje spiritualiteit. Op jouw eigen verzoek mag mijn Mechelse herder Tess ons vergezellen in de therapiekamer (zie foto in de galerij). Ik zet haar in als therapiehond omdat ze heel gevoelig en sociaal is. Ik zal haar nooit ongevraagd meenemen.


EMDR 
Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven hebben van de gevolgen van een schokkende ervaring. Een deel van de mensen verwerkt deze gebeurtenissen op eigen kracht. Anderen ontwikkelen psychische klachten. Hiertoe behoren o.a. herinneringen die zich blijven opdringen waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen en flashbacks), nachtmerries, vermijdingsgedrag en hevige schrikreacties. EMDR is bedoeld voor mensen met traumagerelateerde klachten. Dit zijn klachten die ontstaan als direct gevolg van een akelige gebeurtenis waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar EMDR. Het is een kortdurende en effectieve behandelvorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalig ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele sessies is staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langduriger trauma hebben meegemaakt, duurt de behandeling natuurlijk langer. EMDR kan snel werken maar is ook een intensieve vorm van therapie. Ik zal je dus goed uitleggen hoe de therapie in zijn werk gaat, wat je kan verwachten en hoe je heftige emoties de baas kan blijven. Na het in kaart brengen van de klachten zal ik beoordelen of EMDR geschikt is voor jou, op dit moment. 
Van een trauma hoeft men zich niet bewust te zijn. Ook baby's kunnen gebeurtenissen als traumatisch ervaren en dit uiten in klachten zoals slecht eten en onrustig slapen, veel huilen en moeilijk troostbaar zijn, snel schrikken, lusteloosheid en nauwelijks reageren op de ouders. EMDR is ook toe te passen bij de jongsten, in een aangepaste vorm.


Oplossingsgerichte therapie
Deze therapie richt zich op het creëren van jouw ideale wereld. Wat wil je bereiken, waar wordt je blij van? We gaan op zoek naar hoe we deze wereld kunnen vormgeven en wat hiervoor nodig is. In de oplossingsgerichte therapie richten we ons niet op het probleem maar we gaan samen op zoek naar mogelijke oplossingen. We besteden aandacht aan wat er wèl goed gaat en hoe we die situaties kunnen uitbreiden en verder kunnen concretiseren. Ook je 'coping'. komt aan bod, hoe ga jij om met moeilijkheden en het creëren van een nieuwe toekomst. Dit gebeurt op een nieuwsgierige en respectvolle manier.


Mindfulness
Het beoefenen van Mindfulness is ongeveer 2500 jaar oud. Vanuit India (Boeddhisme) heeft het in de vorige eeuw de hele wereld veroverd. In de psychologie is het bekend geworden in de jaren '90, waarbij de Indiase technieken zijn versmolten met de cognitieve gedragstherapie (CGT).
Mindfulness betekent: de kunst beoefenen om in het hier-en-nu met volle aandacht aanwezig te zijn zonder dat je jezelf laat afleiden en zonder oordeel naar wat je voelt of denkt. Dit vergt oefening om goed te kunnen. Het trainen van de aandacht gebeurd door middel van (korte) meditatieve oefeningen maar ook bij de dagdagelijkse handelingen kun je mindfulness-technieken toepassen. Door deze oefeningen kun je leren om je aandacht te richten in het hier-en-nu en niet je aandacht te richten op allerlei gevoelens en gedachten die bij je kunnen opkomen. Door vaak te oefenen leer je mindfulness toe te passen in het dagelijkse leven, als een manier van leven.


EFT
Emotionally Focused Therapy (EFT) is een effectieve vorm van relatietherapie, gericht op emoties en de verbinding tussen jou en je partner. Elke relatie kent haar eigen problemen en uitdagingen. Dat is heel normaal en zelfs gezond want jullie zijn tenslotte twee verschillende mensen met beiden een andere achtergrond. Worden de problemen steeds groter en zwaarder, duren ze lange tijd en komen jullie er samen niet meer uit? Dan kan EFT wellicht een uitkomst bieden. Tijdens de therapie werken jullie samen aan onderling vertrouwen, veiligheid, emotionele verbinding en wederzijds begrip: de basis van iedere relatie. 

Door een zwangerschap en/of de komst van een kindje kunnen koppels uit balans raken. Juist mensen die veel om elkaar geven, kunnen elkaar kwetsen. Vaak komt dat omdat men bang is elkaar kwijt te raken of omdat waardering en respect ontbreekt. EFT gaat onderliggende emoties en vastgeroeste patronen onder de loep nemen. Verwachtingen, behoeften en verlangens worden openlijk gecommuniceerd waardoor je je partner én jezelf veel beter leert kennen. EFT kan ervoor zorgen dat jullie elkaar weer oprecht kunnen zien en horen. Het is belangrijkste dat jullie beiden willen investeren in de relatie en dat jullie overeenstemming hebben dat er hulp nodig is. 


Let wel:
Psychologiepraktijk Levenskracht doet geen diagnostiek en stelt geen diagnoses. 


Geheimhoudingsplicht
Elke psycholoog heeft geheimhoudingsplicht oftewel beroepsgeheim. Cliënten moeten zich voldoende veilig kunnen voelen in de therapeutische relatie om daarin privacygevoelige informatie te delen. Volgens de Europese wetgeving zijn we verplicht je gegevens op een veilige manier te bewaren en inzichtelijk te maken wat er met je gegevens gebeurd. Ik deel enkel informatie binnen een intervisiegroep zodat ik samen met andere collega's, die ook onder het beroepsgeheim vallen, kan reflecteren over een behandeling zodat ik die zo goed mogelijk kan vormgeven. Zo wordt de geboden zorg alleen maar beter. Met alle andere partijen wordt alleen informatie gedeeld op vraag van jezelf of als jij hiervoor toestemming geeft. Een enkele uitzondering hierop is als je een gevaar bent voor jezelf of voor de samenleving. 


Boven je oude zelf uitstijgen is afdalen naar de diepte om te kunnen transformeren naar een vorm die nu bij je past.