PSYCHOLOGIE PRAKTIJK
Levenskracht

Doelgroep

Koppels die een kindje wensen maar waarbij een zwangerschap niet mogelijk lijkt te zijn... Of koppels waarbij de zwangerschap op zich laat wachten. Zij ervaren vaak wisselende gevoelens zoals onzekerheid, verdriet en teleurstelling maar ook weer verlangen en hoop. Op het moment dat de zwangerschap een feit is, volgt er een mooie maar kwetsbare periode in het leven van een vrouw en haar partner.

Ongeveer 20% van de vrouwen ervaren psychische klachten in de zwangerschap of na de bevalling. Meerdere factoren kunnen hier invloed op hebben. Je eigen levensgeschiedenis met pijnlijke jeugdherinneringen kunnen aangewakkerd worden waardoor de onzekerheid of angst om zelf ouder te worden toeslaat. Ook de stenen die zijn blijven liggen uit eerdere generaties kunnen meespelen. Als ouder zou je een stabiel baken moeten zijn voor je kindje maar dat is niet voor iedere ouder altijd even vanzelfsprekend.

Veel vrouwen maken in de zwangerschap of wellicht kort na de bevalling een verlieservaring mee. Vaak is er dan hulp nodig om het verlies een plaats te kunnen geven. Ook kunnen vrouwen en/of hun partners de bevalling als traumatisch hebben ervaren of spelen er gezondheidsproblemen bij mama of het kindje.

Psychische klachten in het prille ouderschap zijn nog steeds een taboe, ze gaan vaak gepaard met schaamte- en schuldgevoelens. Soms loopt het niet zoals verwacht en is het heel hard werken voor jezelf als ouder. De drempel om hulp te zoeken is dan hoog. Dat is jammer want als er op tijd hulp wordt ingezet, kan iemand snel weer verder op eigen krachten en kan de eventuele blokkade in relatie met het kindje opgeheven worden. Op die manier kunnen ouders en kinderen elkaar weer ontmoeten en een basis vormen voor een veilige opgroeiomgeving.

Het is altijd een meerwaarde als de partner betrokken is bij de behandeling, hier gaat mijn voorkeur ook naar uit. Het is belangrijk dat jouw partner begrijpt wat er speelt en wat je nodig hebt. Ook partners kunnen psychische klachten ontwikkelen na een traumatische bevallingservaring of tijdens het ouderschap. Hier is ook een plaats voor binnen mijn praktijk. 


Psychologiepraktijk Levenskracht is er voor:

- Vrouwen (en hun partner) die niet zwanger kunnen worden

- Vrouwen (en hun partner) die moeilijk zwanger kunnen worden of een miskraam hebben meegemaakt

- Onzekerheid over het aanstaande ouderschap

- Zwangere vrouwen, moeders en vaders die trauma's ervaren uit hun jeugd die het (aanstaande) ouderschap in de weg staan

- Ervaring(en) van seksueel misbruik die invloed hebben op je zwangerschap

- Opnieuw zwanger zijn na een verlieservaring

- Bevallingstrauma en/of bijna een kindje zijn verloren

- Partners die de bevalling als traumatisch hebben ervaren

- Angst voor de bevalling of voor een volgende bevalling

- Weinig verbinding voelen met je baby

- Baby's of jonge kinderen met bevallings- of medisch trauma

- Ouders die persoonlijke groei wensen en weer in hun kracht willen staan
  (minder piekeren, meer in contact komen met je lichaam en innerlijke wereld, identiteit terugvinden, inrichten van je leven mét kindje, minder 'moetens'   
  ervaren, rustiger voelen, bewustwording ontwikkelen, meer vanuit je hart leven, milder zijn voor jezelf, minder oordelen, minder geleefd worden etc.)

- Ouders die relationele problemen ervaren, mede door het ouderschap 


Psychologiepraktijk Levenskracht is er niet voor: 

- Alle problematiek die buiten bovenstaande opsomming valt

- Crisisgevoelige problematiek
Hiermee wordt bedoeld psychiatrische problematiek zoals een persoonlijkheidsstoornis, een psychotische stoornis, een eetstoornis,    verslavingsproblematiek en suïcidaliteit. Ik werk alleen in de praktijk en kan niet garant staan voor deze problematiek. Daarom zal ik goed screenen bij aanmelding zodat we zeker weten dat je op de juiste plek zit.  

- Mensen met weinig motivatie. Tijdens een behandeltraject zul je worden uitgenodigd te reflecteren op jezelf.
Alleen jijzelf kan je leven veranderen, niet iemand anders.